12 Mart 2013 Salı

Hero Chavez


5 Mart 2013 tarihinde kanserden dolayı  58 yaşında hayatını kaybeden Venezüella Başbakanı Hugo Chavez ülkesinde yaptıklarıyla adeta ölümsüz bir dev.  Nasıl mı?   İşte 42 neden:


1.       Latin Amerika tarihinde bugüne kadar hiçbir siyasi lider  onun elde ettiği demokratik meşruluğu elde edememiştir. Göreve geldiği 1999 yılından bu yana toplam 16 seçim olmuş, Hugo Chavez, sonuncusu Ekim 2012 de olan,  toplam 15 seçim kazanmıştır. Rakiplerini 10-20 puan farkla geride bırakmıştır.
2.       Bütün uluslararası kurumlar, Avrupa Birliği’nden Amerikan kurum ve kuruluşlarına, Güney Amerika Devletleri Birliği’nden Carter Merkezi’ne kadar,  Venezüella’daki oy sayımının çok şeffaf olduğunu belirtmişlerdir.
3.       ABD eski başkanı James Carter, Venezüelll’nın elektronik seçim sisteminin dünyadaki en iyi sistem olduğunu kabul etmiştir.
4.       1998’de tanıtılan “eğitime herkesin ulaşımı”  kapsamında büyük etkileri olan Robinson 1 okuma yazma Misyonuyla  yaklaşık 1,5 milyon Venezüella vatandaş okur-yazar hale gelmiş.
5.       UNESCO, 2005 yılında yayınladığı raporunda, Venezüealla’nın cehaleti ortandan kaldırdığını resmen açıklamış.
6.       Okula gönderilen çocuk sayısı 1998’de 6 milyon iken bu sayı 2011’de 13 milyonu bulmuş ve okula kayıt sayısında %93 bir artış sağlanmıştı.
7.       Robinson Misyonu 2 ile Venezüealla’nın tamanını kapsayan bir  eğitim seferberliği başlatılmış ve toplumun her kesimi ortaokul eğitimi alabilmiştir. Böylece ortaokul’a kayıt oranı 2000’de %53.6 iken  2011’de %73,3’e yükseltilmiştir.
8.       Ribas Misyonu adı altında ise onbinlerce genç üniversite eğitimi almış, böylece 2000’de 895.000 olan üniversite öğrenci sayısı yeni üniversitelerinde kurulması sayesinde 2011’de toplam 2,3 milyonu bulmuştur.
9.       Sağlık konusuna gelince, Ulusal sağlık sistemi kurulmuş ve tüm venezüealla halkı ücretsiz sağlık hizmetleri almaya başlamıştır. 2005 ve 2012 yılları arasında toplam 7873 tıp merkezi açılmıştır.
10.   1999’da 100.000 kişi başına 20 doktor düşerken bu sayı 2011’de %400 arttılıp aynı kişi başına 80 doktor düşmesi sağlanmıştır.
11.   Barrio Adentro 1 misyonu kapsamında 534 milyon tıbbi konsültasyon sağlanmış, yaklaşık 17 milyon insanın katılımı sağlanmıştır. 1998’de  sadece 3 milyondan daha az nüfus düzenli sağlık hizmeti alabilmiştir. 2003 ve 2011 yılları arasında toplam 1,7 milyon insan hayatı kurtarılmıştır.
12.   1999’da bebek ölüm oranları binde 19,1’den 2012 de binde 10 civarına düşürülmüştür.
13.   Ortalama yaş süresi 1999’da 72,2 iken 2012’de bu oran 74.3’e yükselmiştir.
14.   2004’te başlatılan “Mucize Operasyon” sayesinde ülkedeki  katarak ve diğer göz hastalıklarına yakalanan 1,5 milyon vatandaş tekrar  sağlığına kavuştu.
15.   1999 – 2011 yılları arasında yoksulluk oranı %42.8’den %26.5’e düşmüş ve açlık sınırı %16,6’dan  %7’ye düşmüştür.
16.   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsan Hakları verilerinin sıralamasında 2000 yılında 83.sıradan 2011’de 73. Sıraya yükselerek Yüksek standartlara sahip ülkeler arasına girebilmiştir.
17.   Ülkelerdeki eşitsilik oranını gösteren GINI katsayısı Venezüealla’da  1999’da 0.46’dan 2011’de 0.39’a düşmüştür.
18.   BM kalkınma Programına göre Venezüealla Latin Amerika ülkeleri arasında en az GINI katsayısına sahip. Bu da onu bölgede gelir dağılımının en adaletli oluğu ülke konumuna getirmektedir.
19.   Çocukların dengesiz- sağlıksız beslenmesi %40 oranında azaltılmıştır.
20.   1999’da halın %82 si içilebilr temiz suya erişebilirken bu oran 2011’de %95 olmuştur.
21.   Hugo Chavez yönetiminde sosyal harcamalara %60 pay ayrılmıştır.
22.   1999 yılında sadece 387.000 insan emekli maaşı alırken şimdi 2,1 milyon insan emekli maaşı alabilmektedir.
23.   1999’dan bu yana toplam 700.000 konut yapılmıştır.
24.   1999’dan bu yana hükümet  yerli halka  bir milyon hektardan fazla arazi tahsis etmiş veya tekrar geri vermiştir.
25.   Toprak reformuyla çiftçiler toprak sahibi olabilmiştir. Dolayısıyla toplamda hükümet 3 milyon hektar alan halka dağıtmıştır.
26.   1999’da Venezüealla tüketilen malların %51’ini üretir durumdayken 2012’de üretim %71’e ulaşmış tüketim ise %81’e ulaşmıştır. Eğer 2012’deki tüketim oranı 1999’daki tüketim oranına eşit olsaydı Venezüealla’nın üretim oranı %140 olurdu.
27.   1999’dan bu yana Venezüeallalılar tarafından tüketilen ortalama kalori %5 oranında, bugün 22.000 bin gıda mağazaları zincirini(MERCA, Houses Food, PDVL) ortaya çıkaran,  Yiyecek planlaması programı sayesinde artmıştır.
28.   Bugün 5 milyon öğrenci  okullarda üzcretsiz bir şekilde bütün öğün yemkelerini alabilmektedirler. Bu oran 1999’da sadece 250bin idi.
29.   Yetrsiz beslenme oranı %21’den %3 seviyelerine düşürülmüştür.
30.   Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre,  Karayipler ve Latin Amerika’da Venezüealla açlıkla mücadele konusunda en  gelişmiş ülke konumundadır.
31.   Elektronik ve Haberleşme sektörünün kamulaştırılmasıyla Özel teşebbüsler-Monopolcü tekeller engellenmiş,  vatandaşların bu sektörlerde yer alması daha da kolaylaştırılmıştır.
32.   Petrol şirketi olan PDSVA’nın 2003’te kamulaştırılmasıyla venezüealla enerji bağımsızlığını kazanmıştır.
33.   1999’dan bu yana 50.000’den fazla kooperatif ekonominin her alnında kurulmuştur.
34.   İşsizlik oranı 1998’de  %15,2 den  2012’de 4 milyondan fazla iş alanı yaratımı sayesinde %6.4’e düşmüştür.
35.   1998’de en düşük ücret 100 bolivar(18dolar) iken 2012’de en düşük ücret 247.52 bolivar(330dolar) -yani %2000 lik bir artış-  olmuştur. Bu Latin Amerika’da en yüksek düşük ücret sıralamasıdır.
36.    1999’da İşgücünün  %65’i  en düşük ücret alıyorken 2012’de sadece %21 oranında işçi bu düzeyde bir ödeme almaktadır.
37.   Şu ana kadar hiç çalışmamış belli yaşlarda olan yetişkin nüfus hala en düşük maaşın %60’ı kadar bir gelirleri vardır.
38.   Geliri olmayan kadınlar ve engelli vatandaşlar emekli maaşların %80’i oranında gelir alabilmektedirler.
39.   Çalışma saateleri gelirde herhangi bir ücret farkı olmaksızın günde 6 saate düşürülmüştür.
40.    1999’da Kamu borçlanması Gayrfi Safi Milli Hasılanın %45’inden 2012’de %21’ine düşmüştür.
41.   2012’de Venezüealla’nın ekonomik büyüme oranı %5,5 olarak gerçekleşmiştir.  Bu dünyanın en büyük oranıdır.
42.   Kişi başına düşen milli gelir 4.100 dolardan 10.810 dolara yükselmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder